Živé Labe

 

 Zachraňme náš klenot mezi řekami

Podepište petici

Aby naše nejdelší a nevýznamnější řeka žila, je v zájmu nás všech.
Podepište proto prosím výzvu pro živé Labe, se kterou budeme konfrontovat vládu a parlament.
Váš podpis nám pomůže ochránit Labe před betonem!

1637 lidí podepsalo petici Živé Labe
 1. Jméno(*)
  Napište své jméno.
 2. Příjmení(*)
  Napište své příjmení.
 3. Ulice a číslo(*)
  Zadejte ulici a číslo.
 4. Město / obec(*)
  Zadejte město nebo městskou část, v níž žijete.
 5. PSČ(*)
  Zadejte poštovní směrovací číslo.
 6. E-mail(*)
  Emailová adresa není platná nebo už byla použita.
 7. Neplatný Vstup
 8. Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Výzva za živé Labe

Vážený pane předsedo vlády, vážené paní ministryně a vážení páni ministři, vážené paní poslankyně a senátorky, vážení páni poslanci a senátoři,tímto vás žádám, abyste podpořili ochranu cenného území řeky Labe, které bylo zařazeno mezi nejvýznamnější přírodní oblasti evropské přírody Natura 2000 a hlasovali proti všem návrhům staveb zvyšující splavnost Labe, především návrhům na jez u Děčína.

Důvody proti stavbám zlepšující splavnost Labe jsou následující:

 • zlepšení splavnosti Labe stojí pouze několik soukromých firem, rozhodně však není zájmem celé společnosti;
 • Labe může přinášet ekonomický prospěch i bez další regulace, například rozvojem cestovního ruchu, který se může soustředit na několik odvětví včetně cyklistiky;
 • problém se splavností pro nákladní dopravu je i na německé straně, kde se ale podle loni schválené tzv. Celkové koncepce pro Labe žádné stavby významně ovlivňující hladinu a průtok neplánují;
 • jakákoli stavba si vyžádá miliardové náklady ze státního rozpočtu, navrhovaný jez by stál občany ČR celých 5 miliard korun;
 • Labe je od Ústí nad Labem až k německým hranicím zachovalou řekou evropského významu s výskytem chráněných druhů organismů a přírodních fenoménů jako jsou tzv. štěrkopískové náplavy; stavba upravující splavnost Labe včetně vzniku jezu by tento ekosystém nenávratně zničila nejen pro nás ale i pro budoucí generace.

 

O Labi

Na svém spodním úseku je Labe jedním z posledních říčních veletoků v ce­lé Evropě nespoutaných betonem a hrázemi. Řeka zde opravdu proudí - vodu neomezují žádné jezy ani hráze. V Labských pískovcích tvoří řeka ohromující tři sta metrů hluboký pískovcový kaňon. Podobný výjev v pískovcové krajině bychom jinde v Evropě hledali marně. Skutečným přírodním klenotem jsou také kamenité štěrkopískové náplavy, které řeka vytvářela několik století. Patří mezi nejvzácnější přírodní lokality v Česku. V celé republice jich lze najít pouze tři hektary. Arnika chce tento evropský klenot zachovat a zabránit jeho zničení výstavbou zbytečných jezů.

 

Co hrozí

Opět se objevil návrh na stavbu jezu na Labi u Děčína. S jezem počítá koncepce pro lodní dopravu, u níž vláda v demisi schválila v lednu 2018 převahu veřejného zájmu. Vláda v demisi dala přednost zájmu několika firem před důslednou ochranou jedinečného přírodního fenoménu. Tento úsek Labe byl přitom zařazen mezi nejvýznamnější oblasti evropské přírody Natury 2000. Na podnět Evropské komise o tom rozhodla vláda v květnu 2017.

Snaha postavit plavební stupeň Děčín neutuchá již více než dvacet let. Tak, jak se mění obsazení a rekvizity zastupitelského panoptika ve státě i v regionu, mění se i důvody, proč utratit miliardy za tuto zbytečnou stavbu. Plavební stupeň Děčín je představován jako poslední maličkost, která chybí k čilému dopravnímu ruchu na Labi a snad i k nevídanému rozvoji celé české ekonomiky. Řeka ale nemá a zřejmě nikdy nemůže mít potřebné parametry skutečně tepající lodní dopravní cesty. Německo navíc se splavněním řeky v budoucnu nepočítá.

Negativní zkušenosti nás občanů spojené s megalomanskými stavbami (např. tunel Blanka) vyvolávají u lidí se zdravým rozumem nedůvěru v obecnou „prospěšnost“ takových staveb.

 

Darujte

Pomozte ochránit unikátní labský kaňon a život v něm. Společnými silami můžeme našim dětem zanechat Labe v přírodě blízké podobě a bez zbytečných betonových plavebních stupňů.

Děkujeme Vám za příspěvek!

Darujte platební kartou nebo převodem na účet 290 011 7959 / 2010.


 

  

Novinky o řekách